Золочівська районна рада розпочинає прийом заявок на участь у обласному конкурсі “Екологічно чистий населений пункт”

Новини

З 7 травня 2015 року районна рада розпочинає прийом заявок від міських, селищної та сільських рад на участь у щорічному обласному конкурсі “Екологічно чистий населений пункт” за адресою: Золочівська районна рада, вул. Чорновола, 3, кабінет 311.
Відповідно до Положення конкурс проводиться за чотирма категоріями населених пунктів:
І категорія – міста обласного значення, окрім м.Львова;
ІІ категорія – міста районного значення;
ІІІ категорія – селища;
ІV категорія – села.
Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
– організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
– ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’ктів екологічного призначення і спорудження нових;
– створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян
– проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшенням шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;
– озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням умов ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
– впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
– впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.
Щорічний Конкурс проводиться в два етапи:
І етап – проведення та визначення попередніх підсумків у районних Конкурсних комісіях серед ІІ-ІV категорій населених пунктів;
ІІ етап – проведення та визначення остаточних підсумків конкурсу в обласній Конкурсній комісії серед усіх категорій населених пунктів.
Визначення підсумків Конкурсу проводиться:
– попередні підсумки районними Конкурсними комісіями (І етап) до 01 червня поточного року;
– остаточні підсумки обласною Конкурсною комісією (ІІ етап) до 01 липня поточного року.
Учасники конкурсу серед сіл, селищ, міст районного значення (ІІ-ІV категорії) подають матеріали районним комісіям до 20 травня поточного року.
Районні ради подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року матеріали переможців районного Конкурсу із зазначенням переможця з кожної категорії населеного пункту – претендентів на участь в обласному Конкурсі.
Обласна Конкурсна комісія до 1 липня поточного року визначає переможців (по одному першому, другому і двох третіх місцях у кожній з категорій населених пунктів) і у двотижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії подає своє рішення про підсумки Конкурсу Львівській обласній раді для прийняття відповідного рішення про відзначення переможців Конкурсу.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в таких обсягах:
У першій та другій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 90 тис. грн;
за друге місце – 70 тис. грн;
за третє місце – 60 тис. грн;
У третій та четвертій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 50 тис. грн;
за друге місце – 30 тис. грн;
за третє місце – 20 тис. грн.
Хід робіт з благоустрою населених пунктів і підтримання громадського порядку та підсумки Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.
Заявку на участь у щорічному обласному конкурсі «Екологічно чистий населений пункт» подаємо нижче.